Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη της αποκατάστασης της υγείας με την χρήση αποκλειστικά φυσικών μέσων και μεθόδων. Ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής έχει τη γνώση και την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τα φυσικά αυτά μέσα όπως κίνηση, μάλαξη, ρεύματα υψηλής, μέσης ή χαμηλής συχνότητας, υπέρηχους, μαγνητικά πεδία, άσκηση, θερμότητα, κρύο, με σκοπό την αντιμετώπιση του πόνου, την αύξηση της κινητικότητας και της αντοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Που εφαρμόζεται:

Η φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε παθήσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων: ορθοπεδικής, νευρολογικής, πνευμονολογίας, καρδιολογίας, παιδιατρικής, γηριατρικής, χειρουργικής κ.α.

Επιπλέον εφαρμόζεται ως μέσο πρόληψης τραυματισμών και ανάπτυξης παθολογιών σε ανθρώπους οι οποίοι βάσει ερευνητικών δεδομένων έχουν αυξημένο ρίσκο να αναπτύξουν συγκεκριμένα προβλήματα (βάσει εργασίας, σπορ, ηλικίας κλπ).

Πιο συγκεκριμένα η φυσικοθεραπεία αντιμετωπίζει:

-Αθλητικές κακώσεις

-Μυοσκελετικές παθήσεις όπως Αυχενικό σύνδρομο-Οσφυαλγία κ.α.

-Λανθασμένα πρότυπα στάσης και βάδισης

-Ρευματολογικές παθήσεις

-Αρθρίτιδες

-Νευρολογικές διαταραχές

-Μετεγχειρητική αποκατάσταση

-Προβλήματα της Τρίτης ηλικίας

-Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

-Παιδιατρικά-αναπτυξιακά προβλήματα

-Ακράτεια

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο. Είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται διαρκώς, απαιτεί εξειδίκευση και άριστη γνώση.

Στο φυσικοθεραπευτήριό μας παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη αυτή. Ενημερωνόμαστε για όλες τις νέες έρευνες, εξειδικευόμαστε μέσω σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας με τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά μηχανήματα.